O nás

Naším posláním je vytvořit takové prostředí, kde mohou lidé se zdravotním postižením bezpečně prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní den bez nutnosti izolace od ostatních.

Medou z.s.

Medou z.s.

Nestátní nezisková organizace Medou z.s. byla založena z iniciativy rodičů a přátel zdravotně znevýhodněných dětí a mladých lidí z Humpolce a okolí s cílem pomoci jim zapojit se do života v běžné společnosti. V oblasti sociálních služeb působí od roku 2015.

Organizace je zapsána ve spolkovém rejstříku, který je vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka L 6602.

Vize a poslání

Vizí Medou z.s.. je poskytovat ucelený komplex služeb pro osoby s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením a lidem s autismem. Poskytnout jim takovou podporu, aby mohli prožít aktivní a ze svého pohledu co nejspokojenější život.

Naším posláním je vytvořit takové prostředí, kde mohou tito lidé bezpečně prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní den bez nutnosti izolace od ostatních.

Organizační struktura Medou z.s.

Členská schůze MEDOU Z.S.

Statutátní zástupce, ředitelka
Lenka Šlapáková

Ekonom organizace
Miroslava Zavadilová

Vedoucí CDS Medou z.s.
Bc. Šárka Koucká

Sociální rehabilitace
Sociální pracovnice
Bc. Petra Mottlová

Centrum denních služeb
Sociální pracovnice
Bc. Šárka Koucká

PR a fundraising
Ing. Klára Čechová

Pracovníci v přímé péči

Projekty

Aktuální projekty

Podpora pečujícím
ČEZ – neziskovky/dílny
VDV – Vzdělávání
NFP – krečovská dílna

Ukončené

Také chci pracovat
ŠKODA AUTO pomáhá
Profesionalizace organizace s HONORS ACADEMIA
Sportovní aktivity pro klienty Medou
Sociálně terapeutické dílny Medou

Skip to content